Kā aprēķināt platību, ja ir dots diametrs

Apļa diametrs, iespējams, ir tuvākais dvēselei. Taisnais mērījums, kas savieno visus tā apkārtmēra punktus ar pretējo, pārvietojoties pa formas centru, diametrs, kontrolē apļa apkārtmēru. Lai gan apļa platība parasti tiek aprēķināta ar rādiusu, kas ir puse no diametra, platību var atrast arī tieši no diametra garuma ar laukuma vienādojumu, kas vienāds ar 1/4 * pi * diametru.

Jums būs nepieciešams:
  • Kalkulators
Veicamie soļi:

1

Lai aprēķinātu platību ar diametru, skaitlis pi ir jāsadala ar 4. Numurs Pi ir aptuveni 3, 14, tāpēc dalīts ar 4 ir aptuveni 0, 785.

2

Izveidojiet diametra mērījumu kvadrātu. Šajā piemērā diametrs ir 6 centimetri. 6 centimetru kvadrāts ir 36 kvadrātcentimetri.

6 x 6 = 36

3

Reiziniet diametru kvadrātā ar ceturtdaļu pi. Šis piemērs ir šāds: 36 kvadrātcentimetri, kas reizināti ar 0.7854, ir 28, 2744 kvadrātcentimetri.

4

Nākamajā attēlā paskaidrots, kāpēc tas ir šāds apļa laukuma vienādojums un tāpēc, ka tas ir sadalīts ar četriem. Jūs varat apgūt divas formulas, bet tagad mēs izskaidrojam, no kurienes nāk ar formulu ar diametru.

Padomi
  • Ja vēlaties aprēķināt platību pēc apkārtnes rādiusa, tas ir tāds pats, bet ar vienādojumu: A = pi * rādiuss kvadrātā